Home

  Visie
  Specialisaties
  Opleidingen
  Tarieven
  Formulieren
  Privacy
  Klachten procedure
  Links
  Contact

 

  Afdrukken
  Vorige pagina

Tarieven
DiŽtist
Voedingsadviesbureau Judith Rondeel heeft in 2019 bewust niet met alle zorgverzekeraars een contract.
Alleen de meerjaren contracten lopen nog, namelijk:
* Menzis, Anderzorg, Hema
* DSW, Stad Holland, InTwente
* ASR, De Amersfoortse. Ditzo
* CZ, Ohra, Nationale Nederlanden

Voor de overige zorgverzekeraars geldt dat de cliŽnt zelf een factuur ontvangt en deze kan indienen bij de zorgverzekeraar.
Hoeveel vergoeding u ontvangt kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden!

Daarnaast hebben veel zorgverzekeraars dieetadvisering in meer of mindere mate opgenomen in hun aanvullende pakketten. Ook hiervoor dient u zelf in uw polisvoorwaarden na te kijken of u voor deze aanvullende vergoeding verzekerd bent.

Zorgverzekeraars CZ, Nationale Nederlanden, Ohra en De Friesland stellen nog steeds een verwijzing als voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Eigen risico-bijdrage vanaf de leeftijd van 18 jaar

Ondanks dat de diŽtistische begeleiding kan worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit de basisverzekering, moet u er rekening mee houden dat u een eigen risico heeft. Voor alles uit de basisverzekering, behalve een consult bij de huisarts, betaalt u een eigen risico. Bijvoorbeeld voor uw medicatie, bloed- urineonderzoek, een onderzoek in het ziekenhuis en ook de diŽtist.

Heeft u het eigen risico al deels of helemaal verbruikt, dan hoeft u minder of geen eigen risico voor de diŽtist te betalen.
De verzekering houdt bij van welke zorg u gebruik heeft gemaakt, en zij sturen u daar een rekening voor.
Het eigen risico bedraagt in 2019 Ä 385,-.

De 3 behandeluren die worden aangegeven in basisverzekering worden verdeeld over 2 consulten. De consult tijden zijn hetzelfde als hierna genoemde tijden.

Vergoeding via aanvullende verzekering gaat niet ten koste van het wettelijk eigen risico!

Zie volgende link.
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies

Orthomoleculair
Voedingsadviesbureau Judith Rondeel is gespecialiseerd in orthomoleculaire geneeskunde. Veel zorgverzekeraars vergoeden dit in de aanvullende verzekering. Ook hiervoor dient u de polisvoorwaarden na te kijken.

MBOG overzicht vergoedingen zorgverzekeraars staat onderaan deze pagina.

Voor de orthomoleculaire consulten wordt er rechtstreeks naar de cliŽnt gefactureerd.

Tarieven Orthomoleculaire en Reguliere consulten
Eerste consult: 60 minuten Ä 85,-
Tweede consult: 60 minuten Ä 85,-
Vervolgconsult: 45-60 minuten Ä 63,75
Vervolgconsult: 30 minuten Ä 42,50-
Telefonisch/Email consult: 30 minuten Ä 42,50
Telefonisch/Email consult: 15 minuten Ä 21,25

Email- en Telefonisch contact
M.b.t. email- en telefonisch contact met klanten die onder begeleiding zijn of waren:

1. Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar consult@dietisten.nl.
Deze worden gefactureerd!
Zie tarieven.

2. Voor korte niet inhoudelijke vragen (bv over afspraken maken/verzetten), kunt u
gratis mailen naar info@dietisten.nl.

Een aan mij gestuurde email die puur ter informatie dient en niet vraagt om beantwoording, zal niet worden gefactureerd.

Dieetkosten en de belastingdienst

Veel mensen geven bijzondere kosten op bij de belastingen, in verband met gezondheidsproblemen. Als u een dieet volgt op voorschrift van de diŽtist en u doet belastingaangifte, dan mag u in sommige gevallen de kosten van uw inkomen aftrekken. De Belastingdienst vraagt hiervoor een dieetverklaring van de diŽtist.
Kosten voor het verkrijgen van een dieetverklaring zijn Ä 10,-

Overig
* Soms vergoeden zorgverzekeraars niet de telefonische-/email consulten!

* Consulten via email of telefoon is alleen mogelijk na tweede consult.

* Annuleren consult:
Consulten die niet minimaal 24 uur van te voren geannuleerd zijn, kunnen bij u in
rekening worden gebracht!