Home

  Visie
  Specialisaties
  Opleidingen
  Tarieven
  Formulieren
  Privacy
  Klachten procedure
  Links
  Contact

 

  Afdrukken
  Vorige pagina

Privacy beleid

Voedingsadviesbureau Judith Rondeel vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.
Voedingsadviesbureau Judith Rondeel conformeert zich daarom aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Dat betekent onder andere dat wij:

1.Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

2.U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

3.Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die onze databaseservers beheren.

4.Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, te wissen en over te dragen.


Beveiliging

Voedingsadviesbureau Judith Rondeel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat je gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op.


Https-verbinding

Gegevensuitwisseling met onze sites wordt via een veilige verbinding (https) tot stand gebracht.


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens neem dan gerust contact op via info@dietisten.nl