Privacy

Privacy beleid
Voedingsadviesbureau Judith Rondeel vindt het belangrijk om de door jou verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Voedingsadviesbureau Judith Rondeel conformeert zich daarom aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dat betekent onder andere dat ik:

1. Duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring.

2. Je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming vereist is.

3. Passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die mijn databaseservers beheren.

4. Je recht respecteer, om jouw persoonsgegevens op jouw verzoek ter inzage aan te bieden, te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, te wissen of over te dragen.

Beveiliging
Voedingsadviesbureau Judith Rondeel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat je gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op. 

Https-verbinding
Gegevensuitwisseling met onze site wordt via een veilige verbinding (https) tot stand gebracht.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens neem dan gerust contact op via info@dietisten.nl 

Veilig mailen

Regelmatig verstuur ik als diëtist privacygevoelige informatie via e-mail. Door een e-mail via ZIVVER te versturen, garandeer ik dat vertrouwelijke informatie volgens de modernste beveiliging wordt verstuurd. En dat niemand anders behalve jij de inhoud van de e-mail kan lezen.