Tarieven

Diëtist
Vanaf 2023 heb ik bewust met alle zorgverzekeraars geen contract!

De diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maximaal 3 uur. Echter wordt verrekend met je eigen risico vanaf leeftijd van 18 jaar, € 385 voor 2023. Als je daarnaast aanvullend verzekerd bent heb je mogelijk recht op meer uren vergoeding.

Of en hoeveel vergoeding je krijgt kun je nalezen in de polisvoorwaarden. Mijn tarief is afwijkend wat de zorgverzekeraar vergoedt.  De meerkosten dienen sowieso zelf worden betaald.

Wettelijk gezien is het niet nodig om een verwijsbrief van een arts te hebben. Sommige zorgverzekeraars stellen deze eis echter wel als de zorg niet gecontracteerd is. Of dat voor jou geldt, kun je nalezen in je polisvoorwaarden.

Vergoeding via aanvullende verzekering gaat niet ten koste van het wettelijk eigen risico!

Zie volgende link.
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies

Orthomoleculair
Ik ben gespecialiseerd in orthomoleculaire geneeskunde vanuit de PNI.

Zorgverzekeraars kunnen dit vergoeden via de aanvullende verzekering. Zie onderstaande link.

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthomoleculaire-geneeskunde

Echter mijn advies is om altijd nog zelf je polisvoorwaarden na te kijken!

Ik combineer beiden zorgvormen in de praktijk, dus zowel dieetzorg als orthomoleculaire zorg komen tijdens de consulten aan bod. Het is dus moeilijk, zo niet onmogelijk om daar een scheiding in te maken. Dit betekent dat er tijdens een consult altijd over voeding, supplementen, onderzoeken of leefstijl wordt gesproken en geadviseerd. De keuze heeft vooral van doen met de betaling en eventuele vergoeding. Bekijk daarom goed de polisvoorwaarden en geef bij aanvang van de begeleiding aan onder welke vorm er gedeclareerd mag worden.

Tarieven orthomoleculaire en reguliere consulten
Eerste consult: 60 minuten € 90,-
Tweede consult: 60 minuten € 90,-
Vervolgconsult: 45-60 minuten € 67,50
Vervolgconsult: 30 minuten € 45,-
Telefonisch/email consult: 30 minuten € 45,-
Telefonisch/email consult: 15 minuten € 22,50

De consulten worden rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd. Dit gaat per mail.

Email en telefonisch contact
M.b.t. email en telefonisch contact met klanten die onder begeleiding zijn of waren:

1. Voor inhoudelijke vragen kun je mailen naar consult@dietisten.nl.
Deze worden gefactureerd!
Zie tarieven.

2. Voor korte niet inhoudelijke vragen (bv over afspraken maken/verzetten), kun je gratis mailen naar info@dietisten.nl.

Een aan mij gestuurde email die puur ter informatie dient en niet vraagt om beantwoording, zal niet worden gefactureerd.
Maar geef dat ook even duidelijk aan.

Dieetkosten en de belastingdienst
Veel mensen geven bijzondere kosten op bij de belastingen in verband met gezondheidsproblemen. Als je een dieet volgt op voorschrift van de diëtist en je doet belastingaangifte, dan mag je in sommige gevallen de kosten van jouw inkomen aftrekken. De Belastingdienst vraagt hiervoor een dieetverklaring van de diëtist.
Kosten voor het verkrijgen van een dieetverklaring zijn € 10,-

Overig
* Soms vergoeden zorgverzekeraars geen consulten die via telefoon of email zijn gegaan.
* Consulten via telefoon of email zijn alleen mogelijk na tweede consult.
* Consulten die niet minimaal 24 uur van te voren worden geannuleerd, kunnen bij je in rekening worden gebracht!